0 (266) 718 82 50

Aydınlatma Ve Yönlendirme Armatürleri

Aydınlatma Ve Yönlendirme Armatürleri
Aydınlatma Ve Yönlendirme Armatürleri

Aydınlatma Ve Yönlendirme Armatürleri

Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri, genel aydınlatma sistemlerinde meydana gelen arızalara istinaden, özellikle tahliye esnasında, can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmaması için, gerekli düzeyde aydınlatma sağlayan bir armatür ve armatürlere bağlı olan cihazlardan oluşur.

Acil durum aydınlatması, 30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 23, Madde 25 ile zorunlu hale getirilmiştir. 26 Temmuz 2002 tarih ve 22827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik acil durum aydınlatması ve güvenlik işaretleri zorunlu hale getirilmiştir.

Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.

Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir.

Sipariş için

Uzman Yangın Söndürme © 2023 & Bandırma Web Tasarım - Dağlı Bilişim